Новини

ЗаконодателствоКонтролПревантивна дейностХимични вещества

ЗИД на Закона за енергетиката (както и на Закона за опазване на околната среда)

В Държавен вестник брой: 79 от дата 8.10.2019 г. е публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. С изменението му се прави изменение и в Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Закона в Държавен вестник можете да видите ТУК