Новини

Конференция „Управление на отпадъците и рециклиране“

От 25 до 27 ноември 2019 г. Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и германската консултантска фирма em&s GmbH организираха посещение на германска бизнес делегация в сферата на управление на отпадъците и рециклиране. В рамките на бизнес делегацията на 26.11.2019 г. се проведе и конференция на тема „Управление на отпадъците и рециклиране“.

Целта на събитието бе създаването на бизнес контакти и задълбочаване на съществуващите търговски и партньорски отношения между немски производители и доставчици на технологии, решения и услуги за управление на отпадъците и български предприятия в този сектор. В него участие взеха и представители на Министерството на околната среда и водите, представители на общини, както и вносители на технологии за рециклиране.

След влизането на България в Европейския съюз се наблюдават положителни промени в областта на управлението на отпадъците, подчерта д-р Митко Василев, главен управител на ГБИТК. Въпреки това са необходими допълнителни усилия в тази област и германският опит би бил от полза, тъй като страната има дългогодишни традиции в управлението на отпадъци и рециклирането, посочи още той. В сектора в Германия са заети над 270 000 работници в 11 хил. фирми, като генерираният оборот е над 70 млрд. евро.

Ръководителят на икономическото представителство на Посолството на Федерална република Германия в България Хубертус Клинк уточни, че Германия произвежда годишно над 360 млн. тона отпадъци, като повече от половината от тях са строителни отпадъци. 90% от хартията и алуминия се рециклират, 80% – от стъклото и стоманата, каза още той, като изтъкна, че България заема второ място в Европа по рециклиране на пластмасови отпадъци.

Кристине Хорн от германското Федерално министерство на икономиката и енергетиката определи 2018 г. като успешна година за българската икономика. Налице е възходящ тренд на българския вътрешен продукт, който достига 65 млрд. евро. За 2019 г. очакванията на Европейската комисия са за реален икономически растеж от 3,3%, който през 2020 г. да достигне 3,4%. Външнотърговският оборот на България е 67,5 млрд. за 2018 г., посочи още тя, като изтъкна, че германо-българските икономически отношения се развиват много оживено след присъединяването на България към ЕС. „За германската икономика България е привлекателно място за инвестиции, производство и предприемачески услуги“, категорична бе Хорн.

През 2017 г. 37% от битовите отпадъци в България се рециклират. Нужни са повече усилия, до 2020 г. този процент да достигне до 62%, обяви Стефан Александров от Министерството на околната среда и водите, който представи актуалното състояние в сектор отпадъци – законодателство, финансиране, стратегии и направление за развитие. До 2035 г. количеството на депонираните битови отпадъци трябва да бъде намалено до 10% или по-малко от общото количество на образуваните битови отпадъци. Целта по рециклиране на отпадъци от опаковки е 70% през 2030 г. Предвижда се задължително разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата от 2025 г., задължително разделно събиране на биоотпадъци от 2023 г., както и задължително разделно събиране на текстилни отпадъци като част от битовите отпадъци от 2025 г.

Основните задължения на общините по отношение управлението на отпадъци представи инж. Станислав Николов от Асоциацията на специалистите по управление на околната среда.

Вернер Бауер от WtERT Germany GmbH подчерта, че ограничаването на отпадъците не е само работа на гражданите, а главно на общината и държавата. Според него от основно значение е въвеждането на системи за връщане на бутилки, което включва изменение на законите и стратегиите. Като основна задача пред управлението на отпадъците той вижда обмена на международен опит.

Презентации на фирмите:

BEKON GmbH, към презентацията

ESE GmbH, към презентацията

Fraunhofer UMSICHT Sulzbach-Rosenberg, към презентацията

Hüffermann Transportsysteme GmbH, към презентацията

IMRO Maschinenbau GmbH, към презентацията

Stadler Anlagenbau GmbH, към презентацията

UTV AG, към презентацията

SILOXA Engineering AG, към презентацията

Horst Schmidt Consulting, към презентацията

Министерство на околната среда и водите, към презентацията

Асоциация на специалистите по управление на околната среда, към презентацията

Източник: Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)