Новини

Отчисленията на общините за депониране на отпадъци ще се увеличат плавно

Постигнахме съгласие с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) размерът на отчисленията, които общините плащат при депониране на отпадъци, да се увеличи плавно на три пъти през следващите три години до достигане на максималния размер от 95 лв. на тон. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов, който участва във встъпителен форум на НСОРБ за мандат 2019-2023 г. „През 2020 г. таксата ще се повиши от 57 на 69 лв./тон, през 2021 г. ще има увеличение от 13 лв. и още 13 лв. през 2022 г.“, съобщи министър Димов.

„Имахме поредица от разговори с НСОРБ и с парламентарната група на „Обединени патриоти“, за да направим таксите за общините така, че да са поносими за гражданите, и в същото време да изпълняваме целите, които сме си поставили за намаляване на депонирането. Затова решихме че скокът, който се очакваше от следващата година, ще го разпределим на три относително равни части и така ще постигнем предвиденото от 2020 г.“, обясни министърът. Той увери, че в разговорите и общините, и министерството са направили всичко възможно, за да продължим напред с изпълнението на целите по оползотворяване на отпадъците. Компромисното решение е с цел общините да доизградят инсталациите за компостиране и сепариране. „По Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) успяхме да стартираме по-голяма част от проектите за компостиращите, анаеробните и сепариращите инсталации. Тази инфраструктура все още се изгражда, но през следващите години ще бъде завършена и ще заработи“, увери Нено Димов.

Председателят на НСОРБ Даниел Панов и кметовете, участващи във форума, благодариха за постигнатото решение. Министър Димов припомни, че отчисленията не се събират, „за да стоят в една сметка, а за да се предприемат мерки за по-малко депониране и повторно използване и рециклиране на отпадъци“. Според него голяма част от общините вече изпълняват целите и отчисленията за тях ще бъдат намалени с 50%.

Пред общините министър Нено Димов представи напредъка по ОПОС 2014-2020 г. Към момента са обявени 54 процедури на обща стойност 4,3 млрд. лв., което представлява 124% от ресурса на програмата, при обявени 23 процедури за 41% от ресурса в началото на мандата. Договорените суми са за близо 92% от бюджета при 21% към май 2017 г., а сертифицираните разходи са близо 24% при 1,1% в началото на мандата.

За следващия програмен период министър Димов съобщи, че приоритетите по ОПОС ще са в областта на кръговата икономика и управлението на отпадъците, чистотата на атмосферния въздух, биоразнообразието и адаптацията към климатичните промени.

Източник: МОСВ