Новини

АктуалноВодиЗаконодателствоПревантивна дейност

Проект на ПМС за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на ПУДООС

С предложеното Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за устройството и дейността на ПУДООС се цели осигуряване на финансиране за по-ефекивното използване на минерални води.

Проекта, както и повече информация може да намерите на страницата на МОСВ или като кликнете ТУК.