Новини

ЗаконодателствоОтпадъциПревантивна дейност

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда – внесен от ГЕРБ в Народно събрание на 14.02.2020 г.

Със законопроекта се предлага по-строги изисквания към всички дейности по изгаряне на отпадъци, включително и по отношение на експерименталните инсталации. Предложенията се отнасят за промяна на чл. 93 от и Приложение 1 от ЗООС. По този начин всички инсталации, изгарящи отпадъци ще преминават през задължителна процедура по ОВОС.

Текстът на законопроекта можете да видите на сайта на НС или като кликнете ТУК.