Новини

Считано от 05.02.2020г. и. д. Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда е Атанас Каймакчиев.

Считано от 05.02.2020г. правомощията на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) се изпълняват от Атанас Каймакчиев

Повече информация за г-н Каймакчиев можете да намерите на сайта на ИАОС или ТУК.