Новини

Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата

В Държавен вестник брой: 25 от дата 20.03.2020 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата.

Закона в Държавен вестник можете да видите ТУК