Новини

Отлагане на Общо събрание на АСУОС

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното от 13.03.2020 г. извънредно положение, както и във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с решение на УС на АСУОС, насроченото за 17.03.2020 г. Общо събрание се отлага.

По отношение на поетите ангажименти, всеки член има право да даде мнение в срок до 23.03.2020 г. относно предвидените промени в Устава на сдружението, които може да намерите във форума на сдружението, в раздел АСУОС, подраздел Общи събрания.

В случай, че имате коментари или други предложения, моля в срок до 23.03.2020 г. да ги посочите във форума или на ел. поща: info@asuos.eu.

След изтичане на срока, окончателният текст ще има възможност да бъде гласуван електронно чрез приложена връзка към форма за гласуване, която ще намерите в този раздел на форума на дата 24.03.2020 г. от 15:00 до 18:00 часа.