Новини

АктуалноЗаконодателствоОтпадъциХимични вещества

Проект на ЗИД на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. на МОСВ за утвърждаване на случаите за освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в ЕЕО

Проектът на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на случаите за освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване (ЕЕО) е изготвен във връзка с чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Съгласно тези изисквания, министърът на околната среда и водите утвърждава употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО). Разрешението за употреба се предоставят от Европейската комисия за определен срок, който дава възможност на индустрията да продължи да използва определено опасно вещество, което не е разрешено, докато бъдат разработени надеждни заместители – вещества или технологии.

Повече информация можете да намерите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.