Новини

Постановление № 123 от 12 юни 2020 г. за ИД на нормативни актове на МС (Устройствения правилник на МОСВ)

В Държавен вестник брой: 54 от дата 16.6.2020 г. е публикувано Постановление № 123 от 12 юни 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Постановлението в Държавен вестник можете да видите ТУК