Новини

АктуалноЗаконодателствоКонтрол

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

В Държавен вестник брой: 54 от дата 16.6.2020 г. е публикуван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите.

Правилника в Държавен вестник можете да видите ТУК