Новини

АктуалноЗаконодателство

Постановление № 143 от 3 юли 2020 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с Постановление № 136 на МС от 2011 г.

В Държавен вестник брой: 60 от дата 7.7.2020 г. е публикувано Постановление № 143 от 3 юли 2020 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2011 г.

Закона в Държавен вестник можете да видите ТУК