Новини

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за радиационна защита, приета с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2018 г.

Проектът на Постановление предвижда изменение и допълнение на Наредбата за радиационна защита, приета с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2018 г.).

Писмени становища по проекта могат да бъдат изпращани в срок до 29 ноември 2020г.

Повече информация на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.