Новини

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда

В Държавен вестник брой: 101 от дата 27.11.2020 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда

Закона в Държавен вестник можете да видите ТУК