Новини

АктуалноВъздухЗаконодателствоКлиматКонтролХимични вещества

НИД на Наредба № 1 от 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо ФПГ…

В Държавен вестник брой: 99 от дата 20.11.2020 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Наредбата в Държавен вестник можете да видите ТУК