Новини

АктуалноВъздухЗаконодателствоОтпадъци

НИД на Наредба № 4 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

В Държавен вестник брой: 101 от дата 27.11.2020 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

Наредбата в Държавен вестник можете да видите ТУК