Новини

АктуалноВъздухЗаконодателствоКонтролПревантивна дейностХимични вещества

НИД на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

В Държавен вестник брой: 95 от дата 6.11.2020 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Наредбата в Държавен вестник можете да видите ТУК