Новини

Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

В Държавен вестник брой: 102 от дата 01.12.2020 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Закона в Държавен вестник можете да видите ТУК