Новини

ЗаконодателствоОтпадъци

Пускане в експлоатация на надградената Национална информационна система за отпадъци (НИСО)

Във връзка с влизане в сила от 01.01.2021 г. на чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, РИОСВ – София публикува следната информация на интернет страницата си:

1. На 20.12.2020 г. всички РИОСВ да преустановят въвеждането на информация в действащата информационна система за отпадъци. Своевременно се информират фирмите, които сами въвеждат работни листа, да не въвеждат и да не се регистрират, с цел минимизиране на риска от загуба на данни.

2. Считано от 21.12.2020 г. до 28.12.2020 г. ще се извърши цялостна миграция на данните от съществуващата в надградената информационна система.

3. Считано от 29.12.2020 г. НИСО ще бъде пусната в продукционна среда и ще бъде достъпна на адрес: https://nwms.eea.government.bg