Новини

ЗаконодателствоПревантивна дейностПрирода

Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности… в защитени територии

В изпълнението на чл. 46, ал. 2 от Закон за защитените територии е разработен, приет и публикуван през 2005 г. в Държавен вестник бр. 49, Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост.

Предложения проект на Правилник е разработен във връзка с настъпили промени в нормативни актове, промяна на наименованията на държавни институции и дирекции в МОСВ, както и отпадането на необходимостта за представяне на документи, които са видими в публични регистри.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на МОСВ или ТУК.