Новини

АктуалноВодиЗаконодателство

Постановление № 100 от 23 март 2021 г. за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води

В Държавен вестник брой: 25 от дата 26.3.2021 г. е публикувано Постановление № 100 от 23 март 2021 г. за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води

Постановлението в Държавен вестник можете да видите ТУК