Новини

Проект на наредба за ИД на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

С проекта на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  се цели задължените лица, осъществяващи трансграничен превоз на отпадъци да изпращат до контролните органи точна и вярна информация по електронна поща в нормативния срок в случаите, за които се констатира, че това е обективно невъзможно след промените на наредбата през 2020 г. Предлага се когато получателя на отпадъка предоставя информацията, тя да е в определен формат, в който се попълват очакваното количество отпадък и очаквана дата на превоза, а не се изпраща приложение VII от Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превозите на отпадъци.

Освен това, във връзка с последното изменените на регламента чрез Регламент 2020/2174, се актуализира кода на пластмасовите отпадъци, за които се декларира, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители е не повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.

Очакваме писмени становища на info@asuos.eu в срок до 10.05.2021 г.

Допълнителна информация можете да получите ТУК или на сайта на МОСВ