Новини

НИД на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

В Държавен вестник брой: 36 от дата 01.05.2021 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Наредба за изменение и допълнение в Държавен вестник можете да видите ТУК