Новини

Визия, поглед

Без Зелената сделка: какво ще струва това на европейците

КАКВО ЩЕ СТАНЕ, АКО НЕ ДЕЙСТВАМЕ?

Ето какво ще стане в ЕС в живота на следващото поколение, ако не се предприемат действия в защита на климата. Данните са на Европейската комисия.