Новини

Вече е определено място за поставяне на измервателна станция за въздуха в Русе

Вече определена площадка за поставяне на автоматична  измервателна станция за качеството на атмосферния въздуха в Русе, с протокол от 31 май 2021 работна група от експерти от община Русе, МОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда, РИОСВ-Русе и Регионална лаборатория-Русе към ИАОС.

Община Русе е предложила 3 места, след направен оглед от работната група е избрана площадката в помощно училище „Д-р Петър Берон“. Местоположението отговаря на изискванията на Наредбата за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. Изборът на мястото на общинския пункт за мониторинг на КАВ се базира на подадени сигнали от граждани за неприятни миризми на органични съединения, характерни и отделяни от промишлените предприятия на територията на гр. Русе.

Припомняме, че на 18 май министърът на околната среда и водите Асен Личев обеща на среща с кмета на община Русе Пенчо Милков площадката да бъде определена до 4 юни. Министър Личев се разпореди веднага да бъде задействана процедурата и мястото на площадката е вече факт.

Повече информация можете да видите ТУК