Новини

Зелена седмица за 2021 година

Изданието на Зелена седмица за 2021 г. (31 май -4 юни) ще бъде посветено на „амбицията за нулево замърсяване“. Ще бъдат разгледани и други съответни европейски инициативи за зелена сделка, като климатичните инициативи, предстоящата стратегия за химикалите, както и инициативи в областта на енергетиката, промишлеността, мобилността, селското стопанство, рибарството, здравеопазването и биологичното разнообразие.

Замърсяването засяга всички – чрез въздуха, който дишаме, водата, която пием, и земята, в която отглеждаме храната си. То е най-голямата екологична причина за редица психически и физически заболявания, както и преждевременна смърт, особено сред децата, хората с определени заболявания и възрастните. Но замърсяването не засяга всекиго еднакво. Хората в по-малко облагодетелстваните местности често живеят близо до замърсени обекти или в райони с много натоварено движение. Замърсяването е и една от основните причини за загубата на биологично разнообразие. То намалява способността на екосистемите да изпълняват функции като улавяне на въглерод и пречистване.

Но замърсяването може да бъде предотвратено. Планът за действие на ЕС „Към амбиция за нулево замърсяване“ е ключова дейност от Европейския зелен пакт която е планирана за пролетта на 2021 г. Той ще подпомогне създаването на нетоксична околна среда в целия ЕС чрез по-добро наблюдение и докладване и чрез превенция и отстраняване на неблагоприятните последици от замърсяването на въздуха, водата, почвата и потребителските продукти.
Той също така ще подпомогне възстановяването след COVID-19, спомагайки са изграждането на по-устойчива европейска икономика, създаването на работни места и намаляването на социалните неравенства. Европейската зелена седмица за 2021 г. ще бъде посветена на „амбицията за нулево замърсяване“. Ще бъдат разгледани и други важни инициативи от Европейския зелен пакт като климатичните инициативи, предстоящата Стратегия за химикалите, както и инициативи в областта на енергетиката, промишлеността, мобилността, селското стопанство, рибарството, здравеопазването и биологичното разнообразие.

Европейската зелена седмица за 2021 г. ще даде възможност на всички заинтересовани лица и граждани да обединят усилията си за реализиране на амбицията за нулево замърсяване и нетоксична околна среда.

Източник: https://www.eugreenweek.eu/bg

Повече информация можете да получите ТУК