Новини

МОСВ няма пари да реализира политиките си

Асен Личев коментира, че е заварил един бюджет на министерството, който не му позволява да финансира основните дейности на ведомството – опазване на чистота на въздуха, водата и управление на отпадъците. Той уточни, че МОСВ има заварени плащания за над 11 млн. лв.

Личев се оплака също, че правителството не е приело новият национален план за управление на отпадъците 2021 – 2027 година, което не му дава възможност да спре вноса на боклук за изгаряне. Той не скри, че е против горенето на отпадъци.

По повод замърсяването на въздуха, екоминистърът обясни, че санкцията от 2010 г. е за системно превишаване на стойностите на фини прахови частици.

В момента България трябва да подготви позиция до съда с възможно най-добра защита, за да се опитаме или да снемем санкцията, или да я минимизираме. 13 общини вече са покрили критериите за незамърсяване на територията си с фини прахови частици.

Повече информация можете да видите ТУК