Новини

АктуалноЗаконодателствоПрирода

Решение № 588 от 6 август 2021 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

В Държавен вестник, брой: 67, от дата 13.8.2021 г. е публикувано Решение № 588 от 6 август 2021 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Решението можете да видите тук.

Източник: https://dv.parliament.bg