Новини

ЗаконодателствоОтпадъци

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

В Държавен вестник, брой: 82, от дата 1.10.2021 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Можете да видите наредбата в Държавен вестник или като кликнете ТУК.

Източник: https://dv.parliament.bg