Новини

Без категорияОтпадъциСъбитияТехнологииХимични вещества

Семинар на тема: „Зелена сделка за химическата промишленост, законодателство“ – 27.10.2021 г.

На дата 27.10.2021 г. Българската камара на химическата промишленост (БКХП) организира семинар на тема: „Зелена сделка за химическата промишленост, законодателство“, в който участие като лекторски екип ще вземат и представители на АСУОС – инж. Христомир Николов, инж. Станислав Николов и Веселин Панайотов.

Семинарът се провежда във връзка с Европейския зелен пакт (Зелената сделка) – набор от политики, предложени от Европейската комисия, които трябва да направят Европа климатично неутрална до 2050 г. и е продължение на поредица семинари за отговорна химическа промишленост на България, за плановете на ЕС за Зелената сделка и Климатично (въглеродно) неутралната икономика, началото на които БКХП поставих през есента на миналата година.

Семинарът ще се фокусира върху:

  • Кръговата икономика и в частност индустриалната симбиоза (използване на отпадък от определени производства като ресурс за други);
  • Пътят за създаване на въглеродно-неутрални продукти, намаляване на цялостното екологично въздействие през инвентаризация на емисии, оценка на жизнен цикъл (LCA), TCFD и др.;
  • Рециклирането на пластмасови отпадъци като възможност за химическата промишленост;
  • Отчетност в Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО);
  • Изисквания за предоставяне на информация на центровете по токсикология при пускане на пазара на опасни химични смеси.

Има възможност както за присъствено участие в зала, така и за дистанционно участие чрез интернет базираната платформа за конферентни срещи ZOOM.

След предварителната регистрация ще бъде изпратен линк за достъп.

Семинарът ще се проведе присъствено в зала в гр.София, Хотел Форум, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 41, зала „Централ“.

Програма и покана за събитието можете да намерите ТУК

За заявяване на участие е необходима регистрация до 20.10.2021 г.

Регистрация можете да направите ТУК.

За контакти: Ренета Копанданова, тел. 02 822 16 75, 0897 964091, rk@bcci2001.com