Новини

ОтпадъциПревантивна дейностПриродаСъбития

Онлайн обучение на тема: „Намаляване на употребата на еднократни пластмасови продукти – регулации и мерки. Ново национално законодателство“ – 26.11.2021 г.

АСУОС е партньор на Национален Екологичен Институт в организиране и провеждане на обучение за разясняване на новите изисквания, въведени с новоприетата Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, обнародвана в Държавен вестник, брой: 91, от 02.11.2021 г. Наредбата има за цел да въведе изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския Парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

Дата на провеждане: 26.11.2021 г.

Времетраене: от 10:00 до 14:00 часа.

Обучението ще бъде проведено изцяло онлайн чрез приложението ZOOM.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с ограничаване употребата на определени пластмасови продукти и националните мерки, чрез които ще се постигнат изискванията за намаляване на замърсяването с отпадъци от еднократни пластмасови продукти и промяна в потребителското поведение.

Чрез нея се въвеждат национални мерки, чрез които ще се постигнат изискванията за намаляване на замърсяването с отпадъци от еднократни пластмасови продукти и промяна в потребителското поведение.

С влизане в сила на наредбата се забранява пускането на пазара на определени пластмасови продукти за еднократна употреба, за които има наложени на пазара заместители за многократна употреба или такива, изработени от други материали, различни от пластмаса. Продуктите, които ще бъдат забранени за пускане на пазара, са: пластмасови клечки за уши; чинийки; пластмасови прибори за хранене; бъркалки за кафе; сламки; кутийки за храна и чашки от експандиран полистирен; дръжки за балони; всички продукти от оксо-разградима пластмаса.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

  • Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба;
  • Директива (ЕС) 2019/904 – насоки на Европейската Комисия за определяне на еднократните пластмасови продукти, за които се прилагат мерки;
  • Допълнителни актове към директивата.

Обучението е подходящо за всяко физическо или юридическо лице, което произвежда, пълни, продава или внася, независимо от използваните техники за продажба, включително чрез договори от разстояние, и пуска на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба, пълнени продукти за еднократна употреба или риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса.

Лектор:

  • Антон Пейчев, старши експерт в Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Програма за обучението: „Намаляване на употребата на еднократни пластмасови продукти – регулации и мерки. Ново национално законодателство“

Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Таксата важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.