Новини

Пластмасовите чашки и чинийки след година ще се плащат от клиентите

Правителствена наредба забранява пускането на пазара на пластмасови клечки за уши, чинийки, пластмасови прибори за хранене, бъркалки, сламки, кутийки и чашки от стиропор, дръжки аз детски балони и други продукти за еднократна употреба. Тези, които вече са пуснати на пазара, ще се предлагат до изчерпването им.

Наредбата, приета от правителството в сряда, 20 октомври, въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския Парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Идеята е да се намали замърсяването с отпадъци от пластмасови продукти за еднократна употреба.

За да бъдат мотивирани хората да не ги ползват, от 2023 г. ще трябва да ги плащат отделно, а търговците ще обявяват на видно място и цената, и предупреждение, че тези продукти са вредни за околната среда. Освен това търговците ще бъдат задължени да предлагат алтернативи на тези продукти – за многократна употреба или изработени от друг материал.

Производителите на пластмасови бутилки за напитки ще бъдат задължени да влагат рециклиран материал в тях като до 2030 г. делът му трябва да достигне 30%.

От 2024 г. влиза в сила и изискване капачките на всички пластмасови съдове за напитки (кутии и бутилки) да бъдат трайно прикрепени и след отварянето им.

Увеличава се информацията за крайните потребители чрез нови маркировки, указващи съдържанието на пластмаса в някои продукти и за вредата от неправилното им изхвърляне.

Маркировките са вече в сила от 3 юли т.г. и се поставят върху пластмасови чашки и опаковките на тютюневите изделия и мокрите кърпички. Както и при забранените продукти, пуснатите на пазара продукти преди влизане в сила на наредбата, които са без маркировка, могат да бъдат предлагани до изчерпване на количествата.

Производителите, които пускат на пазара еднократни пластмасови продукти, ще трябва да заплащат за разходите за почистване на замърсяванията от тях. Догодина ще бъде проведено национално проучване, чрез което тези разходи ще бъдат остойностени.

Концесионерите и наемателите на морски плажове също ще бъдат ангажирани с разделно събиране на еднократните чашки, чинийки и бъркалки. Авторите на наредбата напомнят, че по закон в курортите би следвало да действат системи за разделно събиране на отпадъците, така че новото изискване да не доведе до допълнителни разходи за концесионерите.

С изменение в друга наредба се спират от пазара тънките пластмасови торбички за пазаруване с дебелина до 25 микрона, за които досега се дължеше продуктова такса. Причината е, че за тях има устойчиви заместители за многократна употреба.