Новини

Проект на Наредба за отменяне на Наредба №7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци

С проекта на Наредба за отменяне се отменя Наредба №7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ, бр. 81 от 2004 г.)

Проекта и повече информация можете да намерите на страницата на МОСВ или като кликнете ТУК.