Новини

Проект на Стратегия за биологичното разнообразие на Република България

Стратегията за биологичното разнообразие на Република България е основен стратегически документ, чрез който се определят средносрочните цели и приоритети, свързани с опазване на биологичното разнообразие представляващо национално и световно природно наследство.

Документът осигурява общата стратегическа и политическа рамка за устойчиво преодоляване на загубата на биологично разнообразие като същевременно мотивира неговото опазване и възстановяване.

Стратегията отразява ангажиментите на страната ни към постигане на целите на Конвенцията за биологичното разнообразие и Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г. Документът също така отчита ангажиментите на страната ни като член на ЕС, в контекста на прилагането на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.

Крайна дата за съгласуването на проекта на стратегията: 09.12.2022 г.

Стратегията, както и повече информация можете да видите на сайта на МОСВ или ТУК.