Новини

Компаниите ще трябва да доказват своите екологични твърдения

ЕС прие нови правила, които изискват дружествата да обосновават и доказват своите екологични твърдения заложени в ESG политиките им, с цел защита на потребителите от т.нар. „зелено измиване“.

Тези правила формират позицията на Европейската комисия спрямо „Директива за екологичните твърдения“, публикувана през март 2023 г. Комисията подчерта нейно неотдавнашно проучване, което установи, че повече от половината от зелените твърдения на дружествата в ЕС са неясни или подвеждащи, а 40 % са напълно необосновани.

От дружествата ще се изисква също така да идентифицират екологичните въздействия, свързани с техните продукти, и да определят всички възможни компромиси.

Едно от новите правила, предложени от Парламента на ЕС, е да се включи в правилата забрана за екологични твърдения като „въглеродна или климатична неутралност“, които се основават единствено на схеми за компенсиране на въглеродни емисии. Добавя се и изискване подобни твърдения да бъдат подкрепени с количествени и научно обосновани цели и да включват „подробен и реалистичен план за изпълнение за постигане на тези бъдещи екологични резултати“, подкрепен с конкретни цели, бюджет и разпределение на ресурсите.

Предложението на Комисията включва и забрана на общи твърдения като „екологично чист“, „въглеродно неутрален“ и „зелен“, наред с други, без да се предоставят подробни доказателства. Измененията на Парламента добавят няколко елемента към списъка с общи твърдения, включително „естествен“, „щадящ животните“, „без жестокост“, „устойчив“, „без обезлесяване“, „неутрален по отношение на пластмасата“ и „без пластмаса“.

 

Повече четете на ESGToday