Новини

Ново: Ръководство за класификация на предприятията/съоръженията

МОСВ публикува нова версия – м.май 2023 г., на Ръководството за класификация на предприятията/съоръженията в съответствие с критериите по Приложение № 3 от ЗООС.

Целта на ръководството е да подпомогне операторите на предприятия/съоръжения, които разполгат или се очаква да разполагат с опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС, чрез внасяне на яснота за начина на класификация на предприятията/съоръженията в съответствие с критериите по Приложение № 3 от ЗООС.

От тук може да свалите Ръководството. 

Снимка: Pixabay