Новини

Фокус към разумното управление на химикалите и отпадъците в рамките на срещите на ООН за околната среда

Между 1 и 12 май в Женева са провеждат срещи на Конференциите на страните по Базелската, Ротердамската и Стокхолмската конвенция.

ЕС се присъединява към международните усилия за намаляване на опасните отпадъци, премахване на устойчивите органични замърсители и контрол на търговията и незаконния трафик на токсични химикали и отпадъци. Това е в съответствие с намерението му за постигане на неутрална по отношение на въглеродните емисии, кръгова икономика и общество без токсични вещества до 2030 г.

На заседанията на Ротердамската конвенция се разглеждат възможности за по-строго регулиране на вноса и износа на седем химически вещества, като за тях се прилага процедурата „предварително обосновано съгласие“. Това е много тясно свързано с ангажиментите на ЕС по Стратегията за устойчивост на химикалите по отношение на износа на опасни вещества от ЕС.

Стокхолмската конвенция е единственият от трите договора, който премахва или ограничава производството и употребата на химикали. Тя разгледа предложенията за включване в списъка на опасните химикали дехлоран плюс – забавител на горенето, UV-328 – ултравиолетов филтър, използван в пластмасите, и метоксихлор – пестицид. Ако бъдат одобрени, държавите ще трябва да прекратят производството и употребата на тези химикали, с някои специфични изключения.

Базелската конвенция ще предостави по-подробни насоки относно неотдавнашните знакови решения за управлението и търговията с пластмасови и електронни отпадъци. И двата бързо растящи потока отпадъци сега са обект на контрола на Конвенцията, което позволява на държавите да решат дали да разрешат планираното движение на отпадъци към и от техните територии.

 

Повече на страницата на ЕС.
Снимка: pixabay