Новини

Нова Наредба за условията и изискванията за съхраняване, третиране и транспортиране на отпадъците

От днес се отменя Наредба № 7 от 2004 г., като на нейно място се въвежда нова Наредба № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

На предстоящото обучение на 29.06.2023 г. , което нашият партньор НЕИ организира, засяга именно тази тема и ще бъде с акцент върху новите текстове от тази Наредба.

– Какви са промените, на които трябва да отговарят площадките за съхранение и третиране на отпадъци;
– Условия и изисквания за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъците;
– Новите изисквания за транспортиране на производствените и опасни отпадъци;
– Кога и как влизат в сила всички промени;|

За повече информация – www.nei.bg

Източник: Държавен вестник
Снимка : Pixabay