Новини

Световен ден на Околната среда

Всяка година на 5 юни отбелязваме Световен ден на околната среда. Представлява най-значимият и известен глобален ден за положителна промяна на околната среда.

Провъзгласен е на 27-ата сесия на Общото събрание на ООН в Стокхолм, Швеция (Резолюция № A/RES/2994 (XXVII) от 15 декември 1972 г. На този форум е приета декларация за околната среда, представляваща първия международен договор за принципите на екологична защита на Земята.

В своята резолюция Общото събрание призовава държавите и организациите членуващи в ООН ежегодно в този ден да провеждат мероприятия, потвърждаващи стремежа им да опазват и подобряват околната среда.

„Световният ден на околната среда през 2023 г. напомня, че действията на хората по отношение на замърсяването с пластмаса имат значение. Стъпките, които правителствата и предприятията предприемат за справяне със замърсяването с пластмаса, са следствие от тези действия.

Време е да ускорим тези действия и да преминем към кръгова икономика.

Време е да #БоримЗамърсяването с пластмаса.“

Виж повече на официалната страница на инициативата.

Снимка: pixabay