Новини

Влиза в сила нов закон за батериите в Европа

Влиза в сила нов закон, който гарантира събирането, повторната употреба и рециклирането на батерии в Европа. Новият регламент за батериите ще гарантира, че в бъдеще батериите ще имат нисък въглероден отпечатък, ще използват минимално количество вредни вещества, ще се нуждаят от по-малко суровини от страни извън ЕС и ще се събират, използват повторно и рециклират във висока степен в Европа. Това ще подпомогне прехода към кръгова икономика, ще повиши сигурността на доставките на суровини и енергия и ще подобри стратегическата автономност на ЕС.

В съответствие с амбициите за кръговрат на Европейската зелена сделка, Регламентът за батериите е първият европейски законодателен акт, в който се прилага подход на пълния жизнен цикъл, при който снабдяването, производството, употребата и рециклирането са разгледани и залегнали в един закон.

Четете повече тук.
Новият Регламент може да свалите от официалната страница на ЕС.
Снимка: pixabay