Новини

пластмасови опаковки

Всяка опаковка ще трябва да получи нова класификация за рециклируемост

Европа върви към нови по-революционни цели за опаковките. От 2030 г. всички опаковки, които се пускат на пазара на ЕС, ще трябва да са за многократна употреба или рециклируеми. Това предвиждат нови изменения в регламент на Европейския парламент и на Съвета. Главната цел на регламента е фокусирана в сектора на пластмасите, което включва изискванията за рециклирано съдържание и забрана на определени видове опаковки.

Всяка страна трябва да успее да изпълни амбициозните екологични цели до 2025 г. да рециклира 77% от пластмасовите бутилки за еднократна употреба и всяка нова бутилка да съдържа 25% материал от рециклирана пластмаса.

До 2030 г. трябва да рециклираме 90% от пластмасовите бутилки за еднократна употреба и всяка нова бутилка да съдържа 30% рециклирана пластмаса. Тези условия са трудно изпълними за 2030 г., а какво да кажем до 2025 г., което е буквално утре.

Всички видове опаковки трябва да преминат през процедура за оценка на рециклируемостта.

Така ще се определи в кой клас попадат, за да се гарантира че отговарят на критерия проектиран за рециклиране (DfR – Design for recycling). Опаковките попадат в класове от А до Е. От 2030 само опаковките, попадащи в групите A – D ще могат да се пускат на пазара. Изключение се прави за иновативни опаковки (максимум 5 години), за определени опаковки за фармацевтичната индустрия и медицински изделия (максимум до 2035) Таксите за разширена отговорност на производителя ще се определят в зависимост от принадлежността към клас A до  D и съдържанието на рециклат  (само за пластмасите).

Въвеждат се цели за минимално рециклирано съдържание на пластмасови опаковки. Например напитките за еднократна употреба трябва да са съставени от 30% рециклирана пластмаса до 2030 г. и 65% до 2040 година.

Източник: БСК.
Снимка: pixabay