Новини

ЕС призовава България да прилага принципа „замърсителят плаща“ при изчисляването на такса смет

Европейската комисия реши да започне производство за установяване на нарушение, като изпрати официално уведомително писмо на България, поради това че не прилага принципа „замърсителят плаща“, предвиден в Рамковата директива за отпадъците (Директива 2008/98/ЕО).

В България разходите за управление на отпадъците, които гражданите и предприятията плащат, се основават на стойността на имота за данъчни цели, без да се вземат предвид имащи значение параметри като количеството битови отпадъци. Въпреки че, България измени законодателството си, за да отстрани проблема, прилагането на разпоредбите продължава да се отлага всяка година от 2015 г.

Според последната информация, предоставена от българските органи, прилагането на разпоредбите може да влезе в сила през следващите две години. Поради това Комисията изпраща официално уведомително писмо на България, която разполага със срок от два месеца, за да отговори и да отстрани посочените от Комисията недостатъци. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да издаде мотивирано становище.

Как ще се изчислява таксата?

Подходът за изчисляване на таксата от 2025 г., когато се очаква да бъде въведена, ще бъде различен за всяка община, според решение от общинския съвет. Идеята е хората да плащат толкова, колкото изхвърлят. Изчисляването на таксата на база количество е свързано с ефективното въвеждане на разделното събиране. Всяко домакинството трябва да събира разделно отпадъците, които могат да се рециклират като – пластмаса, стъкло, хартия и пр. и останалото да отива в контейнерите да смесен битов отпадък.

За еднофамилните сгради ще има индивидуална кофа с чип или ключ. За големите жилищни блокове има различни решения. За момента са въведени пробни в Столична община и Свиленград, т. нар. „зелени острови“. Всеки блок ще има заградено пространство с контейнери, който ще се достъпва с ключ и чип. Ще се вземе общото количество, което генерира блокът и се изчислява пропорционално за всеки живущ в сградата.

Източник: официален сайт на ЕС.
Снимка: НЕИ