Новини

Проект на закон за изменение и допълнение на ЗУО

МОСВ публикува проект на закон за изменение и допълнение на Закон за управление на отпадъците.

Целта, която си поставя законопроекта е облекчаване на административната тежест и намаляване на разходите за операторите на площадки за метални отпадъци. С предложението се увеличава лимитът на плащанията в брой от 100 лв. на 1200 лв. на година. Това от своя страна ще намали разходите на операторите, във връзка с извършването на банкови преводи, както и ще създаде предпоставки за развитие на малкия и среден бизнес, в сферата по разделно събиране и рециклиране на метални отпадъци. Като важна цел се поставя и въвеждането на нов разплащателен механизъм при сделките с метални отпадъци, а именно разплащанията по сделките с черни и цветни метали да се извършва и чрез ваучери за храна.

Становищата могат да бъдат изпращани на ел. поща: edno_gishe@moew.government.bg

Срокът за подаване е 18.09.2023 г.

Повече на страницата на МОСВ.