Новини

МОСВ

Нова електронна система за трансграничния превоз на отпадъци от 1 октомври

От 1 октомври 2023 г. се въвежда Електронна система по Регламент (ЕО) №1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превозите на отпадъци.

Системата дава възможност на заинтересованите страни да подават електронно заявления и придружаващата ги документация за превози от България и износ към трети страни на отпадъци, предмет на процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие, да запазват номер на Приложение IА, да създават документ по приложение IА, приложение IB, приложение VII от Регламент (ЕО) №1013/2006, както и да извършват справка за текущия статус на заявена електронна административна услуга или съпътстващ я процес.

Електронната система ще обслужва:

  • Юридически лица (износители-нотификатори; лица, които уреждат превоза);
  • Експерти на заинтересовани администрации, които по силата на Закона за управление на отпадъците имат контролни функции при трансграничен превоз – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, митническите органи, органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ и на звената „Пътна полиция“ в областните дирекции на МВР;
  • Експерти от МОСВ и РИОСВ.

Виж повече на сайта на МОСВ.