Новини

Ново Зелено начало – „Зелена Мисия“ 2023

 
Успешно начало на едни дългосрочен фокус върху дискусията за устойчивото управление на околната среда в България!
Чудесен дебат благодарение на доказани професионалисти в своята област. Благодарим на нашите панелисти:
 
Сирма Желева – Мениджър устойчиво развитие в TexCycle и секретар на Българска Асоциация Кръгов Текстил
  •  Прилагане на кръгова икономика в текстилния сектор – какво означава на практика?
инж. Петър Трайков – Експерт по екология и стопанско управление
доц. д-р Марина Стефанова – Доцент в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Директор на МП „Отговорно и устойчиво управление“ и управител на ESG Lab и ESG Academy. Председател на Асоциация на специалистите по устойчивост
Даниел Данаилов – Специалист по оползотворяване на дървесина в Кроношпан България ЕООД
Инж. Петър Дишков – Мениджър снабдяване с дървесина в Кроношпан България ЕООД
Мария Атанасова – Експерт по управление на отпадъци от опаковки в Национален Екологичен Институт – НЕИ
 
Изразяваме и специални благодарности на нашите партньори и спонсори за подкрепата и доверието:
 
Запис на събитието тук –