Новини

България с участие на Конференцията на ООН за изменението на климата – COP 28

За първи път България ще участва на Конференцията на ООН за изменението на климата – COP 28, със собствен щанд. На него ще бъдат представени български компании от различни сектори, финансиращи институции, местни власти и учени. Конференцията ще се проведе от 30 ноември до 12 декември в Дубай. Така България застава на картата на климатичната дипломация и получава възможност да получи признание за постиженията си.

Климатичната политика има и голямо влияние върху дейността на компаниите, както и върху функционирането на градовете. Пример са София и Габрово, които са единствените два български града, присъединили се към инициативата на Европейската комисия да станат климатично неутрални до 2030 година.

ЕС ще има програма от съпътстващи събития по най-належащите въпроси, свързани с климата, в специален павилион. Страничните събития могат да варират от обсъждане на енергийния преход до това как гражданите могат да насърчат действията в областта на климата и ще включват редица оратори на високо равнище и експерти.

Събитията ще се провеждат на място в Дубай, в Брюксел и само онлайн, като всички те ще бъдат излъчвани безплатно на живо на платформата COP28.

Виж повече за българското участие на страницата на МОСВ.

Виж как да се ругистрираш и гледаш на живо.