Новини

НИСО

Обучение: Годишни отчети по отпадъци в НИСО

През 2024 г., НЕИ организира три обучения на тема: „Годишни отчети по отпадъци, чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)“: 25.01.2024 г., 13.02.2024 г. и 12.03.2024 г.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати в детайли с нормативните изисквания относно воденето на отчетност и подаване на годишни отчети по отпадъци, съгласно действащата законовата уредба, чрез НИСО.

За регистрация: https://form.jotform.com/223203444005339

А повече за обучението вижте на сайта на НЕИ.