Новини

НИСО

Промени при работата с НИСО

От 24.11.2023 г. Национална Информационна Система „Отпадъци“ е актуализирана. Промяната засяга много нива от системата, като те са свързани не само с начина на въвеждане на информацята. Промените са отразени в Ръководството за външни потребители – Версия 1.8.2. 

Нашият партньор НЕИ организира на 12.12.2023 г. обучение на тема: „Водене на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“, което е обновено издание и ще бъде обърнато внимание на тези промени.