Новини

Въведен е нов механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите

Европейският съюз въведе Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ) като част от законодателния пакет „Подготвени за цел 55“.

От 2026 г. механизмът ще се превърне в алтернатива на настоящите мерки срещу изтичането на въглеродни емисии.

Всички дружества, които внасят стоки от трети държави на митническата територия на Европейския съюз, попадащи в приложение I към Регламент (ЕС) 2023/956, трябва до 31 януари 2024 г. да подадат доклад към МКВЕГ за периода 1 октомври 2023 до 31 декември 2023 г. на https://cbam.ec.europa.eu/declarant

Виж повече на сайта на ИАОС.
Снимка: Pixabay