Новини

Нова информационна система за подаване на отчети за флуорсъдържащите парникови газове

С цел осигуряване спазването на изискванията на чл.39а, ал.1 и 2 от Наредба №1, Ви информираме, че от 01.01.2024 г. е пусната в експлоатация Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове.

Важно!!!
Регистрацията в системата става единствено чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от квалифициран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги.

Срокът за подаване на отчетите за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023 година е 31.03.2024 г.

Национален Екологичен Институт ООД може да ви окаже съдействие и консултация във връзка с регистрацията в платформата, за изготвяне и подаване на отчетите, а също така и за воденето на отчетност.

Повече информация четете на сайта на РИОСВ.